Impact

Wij werken elke dag aan een samenleving waarin duurzaam werk toegankelijk is voor iedereen. Op basis van onze verandertheorie zijn al onze initiatieven en campagnes gericht op het bereiken van dit doel. Samen met alle versnellers van de eerlijke arbeidsmarkt natuurlijk.

Niet iedereen die wil werken, kan werken

We horen het maar al te vaak: ‘wie wil werken kan in Nederland toch werken?’ Helaas geldt dat niet voor iedereen. Dat komt bijvoorbeeld door vooroordelen of drempels die mensen ervaren in het sollicitatieproces. Maar ook doordat we nog te vaak denken vanuit klassieke functieprofielen en te weinig vanuit de mogelijkheid om het werk aan te passen aan de werkzoekenden. 

Wij willen verandering 

 Met behulp van onze experimenten, campagnes en investeringen gaan mensen duurzaam aan het werk, ontdekken we (business-) modellen die werken  en vragen we aandacht voor de struikelblokken in (on-)geschreven regels. Dit doen we met geld, kennis en ons netwerk.

Overzicht verandertheorie

Een eerlijke arbeidsmarkt

Van de vraag: hoe past iemand in een functie? Naar: hoe kunnen we met elkaar waarde toevoegen? Een arbeidsmarkt waar het draait om wat iemand kan, niet om wie zij of hij is. Waar mensen op hun talent worden beoordeeld, niet op hun achtergrond, levensloop of beperking. Dat levert de werknemer, de werkgever en de hele samenleving het meeste op. We noemen dit de eerlijke arbeidsmarkt.

Verbinder en vliegwiel

Aan die eerlijke arbeidsmarkt werken we elke dag. Gedreven, met durf en ondernemingszin gaan we voor de meeste impact op kansengelijkheid en meer passend werk. Zo laten we al meer dan 25 jaar zien hoe het wél kan. Of als het niet lukt wat we daarvan leren.

Wat we leren brengen we in om het systeem te verbeteren. Door beslissers te inspireren of te confronteren. Door beleidsmakers de inzichten te geven en politici te stimuleren anders naar arbeid te kijken. Zo werken we stap voor stap aan die eerlijke arbeidsmarkt.

Een beweging voor versnelling

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. We zijn het vliegwiel van een beweging. Van mensen die het anders willen en anders doen, van veranderaars, vernieuwers en dwarsdenkers. Visionairs die nu al werken in de nieuwe economie. Betrokken, rebels, creatief en ondernemend.