Disclaimer

Website disclaimer 

De door Start Foundation verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 
 
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Start Foundation kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Start Foundation en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Start Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Start Foundation worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Start Foundation. 
 
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Start Foundation omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 
 
De geboden informatie kan aan wijziging onderhevig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Klachten en geschillen

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat je ergens ontevreden over bent. Neem in zo’n geval eerst contact op met je contactpersoon bij Start Foundation of met ons secretariaat. Voor het melden van een klacht kun je gebruikmaken van het contactformulier

E-mail disclaimer 

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je dit bericht per abuis hebt ontvangen, word je verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Start Foundation sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan. Start Foundation garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Alle in deze e-mail gepresenteerde beschouwingen of opinies zijn uitsluitend van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van Start Foundation. Start Foundation is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29048805. 

This email message (including its attachments) is confidential and is intended solely for the addressee. Should you have received this message by mistake, please notify the sender and delete the message. It is prohibited to publish, reproduce or distribute this message without prior consent. Start Foundation cannot be held liable for any incorrectness, incompleteness or tardiness of information sent via email, nor for any damaged caused by this email and its content. Start Foundation cannot guarantee that this email message is not intercepted or manipulated by third parties or by computer programs deployed for managing and routing electronic messages and transmitting viruses. All information in this email should be assumed to be a personal view and opinion of the author and does not necessarily represent the opinion of Start Foundation. Start Foundation is registered at the Chamber of Commerce of ‘s-Hertogenbosch, the Netherlands, under number 29048805.