Het belangrijkste principe van Open Hiring is dat waar je naar toe op weg bent, belangrijker is dan waar je vandaan komt. Vandaar dat in Open Hiring geen CV”s of sollicitatiegesprekken gevraagd worden. Je zet je naam op de lijst als je denkt dat je de baan aankunt en wanneer je aan de beurt bent, ga je aan de slag.

Dus heb je in het verleden rabiate uitspraken gedaan, onderscheid gemaakt tussen mensen op grond van kleur, religie of anderszins, dan is dat geen beletsel. Ook wanneer je eerst lid was van de ene club en later overstapte naar de andere, dan is ook dat geen bezwaar.

‘Belangrijkste principe: waar je naar toe op weg bent is belangrijker dan waar je vandaan komt.’

In het nieuwe proces van de selectie van bewindslieden is sinds kort wel een ‘contactgesprek’ met de Tweede Kamer opgenomen. Ach, straks komt vast het besef dat we dergelijke vragen wel over kunnen laten aan de Arlette Adriani’s en Wilfred Genee’s van deze wereld en kunnen we overstappen op de zuiverste vorm van Open Hiring bij de werving van bewindslieden met dien verstande dat de bronpopulatie afkomstig is uit de deelnemende partijen.

Nu gaat Open Hiring niet alleen over het werven van nieuwe mensen. De drie belangrijkste principes om er ook na de werving een succes van te maken geef ik graag nog mee:

  • Het werkt beter zonder (voor-)oordelen: met Open Hiring krijgen ze geen kans!
  • We vertrouwen elkaar: kandidaten beoordelen zelf of ze een baan aankunnen; zo worden organisaties (veer-)krachtiger en diverser.
  • We groeien samen: door elkaar helemaal te accepteren, wordt een team sterker en beter in staat van elkaar te leren.

Jos Verhoeven schrijft op regelmatige basis zijn visie op de versnelling van de eerlijke arbeidsmarkt en wat er verder ter tafel komt op LinkedIn. Deze column is een verkorte versie van zijn meest recente bespiegeling.